Opdrachten voor Processing

De leuke programmeertaal Processing is goed gedocumenteerd via de site processing.org. Na het volgen van de basisopdrachten uit Informatica Actief gaan we verder met het volgen van een serie online tutorials. Eindopdracht Nadat je genoeg tutorials gevolgd hebt, maak je Lees verder Opdrachten voor Processing

Top Tech Skills

Meestgevraagd volgens Indeed in 2019. Let maar op, over 5 jaar staan AWS, Azure, Docker en git in de top-10. Die komen boven de 10%. C, C++, C# en .net passen dan niet meer in de top 10.