Tag: Processing

Processing or Python

Als 1e jaars developer-in-opleiding ben je nu met je portfolio bezig. Maar hoe kun je je nu onderscheiden van de anderen, als iedereen dezelfde opdrachten maakt ? In het tweede blok krijg je daarom de ruimte om te kiezen voor een kleine specialisatie: processing or python. Processing Wil je wel even iets anders dan web-development […]

De puntentelling

Maak een puntentelling op deze code. Maak je variabelen Je hebt 2 variabelen nodig voor de telling: pointsL en pointsR. Allebei type int. Maak ze helemaal bovenaan in de code. In de setup zet je ze allebei op 0. Tel de punten Maak een void puntentellen()  en roep die aan, ergens in draw. De void […]

De bal als game

In de vorige lessen hebben we die bal laten bewegen. Eerst met x en y als variabelen. In de vorige les hebben we de PVector class gebruikt om de snelheid en locatie aan te geven. Nu gaan we een eigen class maken om de bal om te bouwen tot het klassieke spel ‘Pong’. De ‘pad’ […]

Speed met vectoren

Wat doen we in deze opdracht? Kennismaken met de PVector Class Een begin met object-oriented programming (= de Class gebruiken) Een tijdelijke variabele gebruiken Waarom Vectoren? In de vorige opdracht hebben we speedX en speedY als aparte variabelen neergezet. Leuk. Maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Er is maar 1 speed. Hetzelfde eigenlijk voor de […]

Speed Processing

Een opdracht om wat dingen te herhalen en verder te oefenen. Opdracht 1. Maak de speed. Maak eerst deze bewegende ‘bal’: Download deze code speed_1 en beantwoord deze inzicht- vragen vooraf: 1a. Wat betekent het gedeelte  ((x > width)   || (x <0 )) ? De || betekent “of”. Maar wat doet dit in de praktijk? […]

Processing Tekst

In het kort In deze opdracht leer je: tekst afbeelden met text() tekst printen in de console – buiten het hoofdvenster van lettertype veranderen werken met for-loops: een manier om code te  herhalen werken met array: een genummerde verzameling variabelen. Opdracht 1: een fontlijst opvragen Gebruik deze code in setup() om in de console een […]

De Smiley Stapel

In deze opdracht werken we met arc() en ellipse() random() en kleurgebruik Maak je een eigen functie Lees je de muis-coördinaten uit Leer je hoe je background() gebruikt hoe jij wilt. Gebruik maken van mouseClicked() Het automatisch opslaan van je art met saveFrame() Stap 1. De smiley Maak een smiley die bestaat uit een aantal […]

Een new sketch

Als je op openprocessing een “new sketch” begint, krijg je al een stuk code kado. Ik kreeg dit. Wat doet het, hoe werkt het? Je krijgt setup() en draw(). De clou is: setup() doet ie 1x aan het begin. Setup weet je. draw() gaat de hele tijd door. En, snel man. Verdere trucs die je […]

Processing Mondriaan

Download Processing hier. Update: De voorbeeld-codes zijn ondertussen aangepast zodat ze ook werken in de PDE (het losse programma). In deze opdracht gaan we dit schilderij van Mondriaan makkelijk nabouwen. Als we dat gedaan hebben, gaan we ‘m laten bewegen. Super belangrijke programmeer-trucs Om dit schilderij na te maken moeten we nogal vaak dezelfde codes […]

Volgende pagina »