Het vak ITTL


Officieel geven wij het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg (van het VMBO). Afgekort: ITTL. Wij zeggen natuurlijk gewoon IT. Alle onderwerpen zijn in 2007 op een rijtje gezet en in 2016 is het een officieel vak geworden – voor de wet. Elke school mag zelf weten hoe ver je op elk onderwerp in gaat: […]

PTA 2015 – 2016


PTA betekent “Programma van Toetsing en Afsluiting”. Het PTA is wettelijk verplicht. Het actuele PTA van IT vindt u op deze pagina, evenals eerdere versies. Tevens is er de “Handreiking” vanuit het Landelijk ITTL-vakcommissie bedoeld voor startende scholen, maar dit document is al uit 2010 en bevat stukken uit het Roncalli PTA uit de periode […]

Audit bij het vak IT op de Roncalli


Hoe krijg je het onderwijs in een nieuw vak als IT op een goed niveau? Hoe is het elders en wat kunnen we ervan leren? Deze vragen en vele anderen komen aan bod op de Audit 2015. De Roncalli Mavo zit in de pilotgroep van het vak IT – dat wil zeggen dat wij één […]