Het vak ITTL

Officieel geven wij het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg (van het VMBO). Afgekort: ITTL. Wij zeggen natuurlijk gewoon IT. Alle onderwerpen zijn in 2007 op een rijtje gezet en in 2016 is het een officieel vak geworden – voor Lees verder Het vak ITTL

PTA 2015 – 2016

PTA betekent “Programma van Toetsing en Afsluiting”. Het PTA is wettelijk verplicht. Het actuele PTA van IT vindt u op deze pagina, evenals eerdere versies. Tevens is er de “Handreiking” vanuit het Landelijk ITTL-vakcommissie bedoeld voor startende scholen, maar dit Lees verder PTA 2015 – 2016

ITTL Klankbordgroep bezoek

Op dinsdag 9 december 2014 bezoekt de klankbordgroep van de landelijke ITTL Commissie onze school. Hier geven we, voorafgaand aan de vergadering, een aantal presentaties. Met medewerking van een aantal leerlingen. Presentatie dhr. Voeten Presentatie Liam & Nadin Filmpje Ronkit