In klas 4 beginnen we net met het lesprogramma. In klas 6 is het eigenlijk al bijna klaar. Pain in the behind zit dus in klas 5. Hoe staan we ervoor als klas? Met de punten uit het kernprogramma:

Hetzelfde komt ook terug in https://www.slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-se-info-hv/

Zowel de front-end als de back-end teams gaan alle topics indelen in deze tabel.

puntje (nummer en naam onderwerp)BasisFront-endBack-endGedaan bij opdracht
uit de PDF halenja/neeja/neeja/neenee of titel opdracht
Subdomein B1: Algoritmen
De kandidaat kan een oplossingsrichting voor een probleem uitwerken tot een algoritme, daarbij standaardalgoritmen herkennen en gebruiken, en de correctheid en efficiëntie van digitale artefacten onderzoeken via de achterliggende algoritmen.
????
B2 …
B3 …

Met de lijsten van front- en backend gaan we kijken wat we nog missen. Dat komt in de opdracht: de laatste loodjes. Dat werkt zo.

  • Neem een team van 3,4,5 samengesteld uit de benodigde teamleden.
  • Je volgt een aantal tutorials op dit gebied
  • Je produceert 1 of meer artefacten op dit terrein
  • Je produceert 3 toetsvragen
  • Je maakt het geheel tot een bericht op je site, die je presenteert.
  • De docent stelt uit alle toetsvragen van alle teams 1 theorietoets samen, die dus alles samenvat voor ons. En jullie hebben allemaal de presentaties met de inhoud en de controlevragen al gehad.
  • Wat, hij geeft de toetsvragen al weg. Ja, dan leer je ze wel. Woeha.
  • Dit gebeurt in de eindtoets die 2x telt. Want we moeten het toetsen. En dat doen we dan netjes he. Iedereen tevreden.
  • Misschien zijn onze hiaten te groot om in 1x aan te pakken. Dan hebben we meer rondes nodig.