Cijfers en het aanvullen van onvoldoendes

Bij IT kijken we naar de vraag:

Voldoet dit projectresultaat aan de verwachting?
  • Is het voldoende ? Dan heb je een 6 en mogelijk meer als je ‘iets beter’ bent.
  • Is het onvoldoende, maar zijn er ‘goede’ delen en delen die niet goed zijn ? Dan heb je een 4. Je kunt het binnen 5 schooldagen nog aanvullen. In je eigen tijd. Binnen de agenda van je docent.
  • Is het onvoldoende maar moet je (zo goed als) opnieuw beginnen? Dan heb je een 2. Je kunt het binnen 5 schooldagen nog aanvullen. In je eigen tijd. Binnen de agenda van je docent.

Deze aanvul-regeling is binnen het project en telt dus niet mee voor de inhaal-regeling die de school hanteert. Projecten in 3 en 4 (PTA) kunnen sowieso niet ingehaald worden, alles staat op Nee. Omdat je zoveel tijd toch niet hebt in de les.