Poster onderzoek Lage Land

Deze les kan zonder IT-lokaal met iPads worden gedaan, ook als opvang les.

 • Jassen aan
 • Teams van 2
 • Niet alleen rondlopen
 • 15 minuten voor einde les terug in het lokaal
 • fotografeer minstens 10 posters
 • zet in een presentatie / google slides
 • maak een top 5, en een overzicht van de afvallers
 • geef bij elke poster een analyse
  • hoe (goed) trekt de poster aandacht
  • welke extra info is er en hoe is deze opgemaakt
  • afmeting / verhouding
  • contrast
  • balans
 • volgende les: presentatie. Je krijgt een cijfer voor de poster top 5  + analyses en een cijfer voor de presentatie