PTA betekent “Programma van Toetsing en Afsluiting”. Het PTA is wettelijk verplicht. Het actuele PTA van IT vindt u op deze pagina, evenals eerdere versies. Tevens is er de “Handreiking” vanuit het Landelijk ITTL-vakcommissie bedoeld voor startende scholen, maar dit document is al uit 2010 en bevat stukken uit het Roncalli PTA uit de periode 2006-2008.