Audit bij het vak IT op de Roncalli

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Niet gecategoriseerd

Hoe krijg je het onderwijs in een nieuw vak als IT op een goed niveau? Hoe is het elders en wat kunnen we ervan leren? Deze vragen en vele anderen komen aan bod op de Audit 2015.

De Roncalli Mavo zit in de pilotgroep van het vak IT – dat wil zeggen dat wij één van de 15 VMBO-T’s in Nederland die dit vak mogen geven. Met de andere scholen vormen we de ITTL-groep.

Op woensdag 8 april, in de middag, bezoekt de ITTL-groep onze school voor een Audit bij ons vak IT. Ook enkele leerlingen en “externen” kunnen hierbij aanwezig zijn en zo feedback geven op ons onderwijs.

De exacte tijdsplanning 😉

 • 12:00 inloop met lunch
 • 12:30 – 13:30 kennismaking, administratieve zaken, bekijken lokalen
 • 13:30 – 14:15 gesprekken met leerlingen (hierna kunnen de leerlingen naar huis)
 • 14:15 – 14:45 gesprekken met docenten (hierna kunnen docenten die geen tijd meer hebben, naar huis)
 • pauze
 • 15:00 – 15:30 gesprekken met de directie
 • 15:30 – 16:00 audit-commissie formuleert eerste indruk
 • 16:00- 1630 Bespreken voorlopige conclusie en aanbevelingen

Zie ook:

Voorlopige Conclusies

Korte conclusie omdat het een lastig verhaal was.

Heel positief. 

Met een aantal aanbevelingen:

 1. ITTL zoals het hier gegeven wordt staat midden in de wereld en dat moet je blijven koesteren. De zekere autonomie van het vak in de school wordt als positief gezien. Interessant. Maak verbindingen met andere vakken.
 2. De verbinding tussen ITTL, MBO en Havo vinden we dat het versterkt zou moeten worden. De commissie vindt dat een zeer goede zaak is.
 3. Er zit een geweldige drive en lef, vernieuwing en beweging achter de inhoud van het vak. Een risico hierbij is de context van de hele school. Laat het geen geïsoleerd iets zijn. Een overdenking voor het niveau van de schoolleiding. Wat is de visie van de school en wat betekent dat voor het vak IT?
 4. Een heel sterk punt is dat een leerling kan doorwerken als hij klaar is. De keerzijde is het vraagteken: hoe formaliseer je dat en voorkom je willekeur in de beoordeling.
 5. Het imago van IT bij de Havo en het vervolgonderwijs moet nog wat aan gebeuren. De relevantie van IT op de Havo is beperkt. Wees trots op je gouden ei.
 6. Er zijn te weinig opdrachten waarin samenwerking noodzakelijk is.
 7. Je zou moeten proberen om opdrachten vanuit het bedrijfsleven te krijgen, waarbij het bedrijfsleven opdrachtgever is.

Reactie van de Roncalli

Bedankt, auditcommissie, docenten en vooral de leerlingen!

We zijn blij dat jullie – net als wijzelf – vinden dat het niveau hoog ligt. Het is niet makkelijk er nog een schepje bovenop te doen. Veel stations zijn al gepasseerd, zoals(1,2,3) en ook (5,7). Natuurlijk is het mooi dat het Grafisch Lyceum Rotterdam nu zelf met ons aan tafel is gegaan, omdat we de grootste leverancier geworden zijn. Andere MBO-opleidingen met name in de IT raden we niemand aan (opleiden voor the past), met uitzondering van Mechatronica <- tip!

Met (4) hebben we ons nog niet echt bezig gehouden, dus de volgende stap is nu in beeld. Bedankt.

Punt (6) staat op de kalender, om in het kader van Edu-scrum en het oppakken van de zwakkere leerling mee te nemen. In de loop van volgend jaar gaan we ermee starten.

Als laatste een leerpunt m.b.t. de audit commisie: volgende keer kiezen we een datum buiten het gedoe om en zeker niet in een toetsweek. Docenten, lokalen en ook leerlingen zijn gewoon niet beschikbaar.