Opdrachten voor Processing

De leuke programmeertaal Processing is goed gedocumenteerd via de site processing.org. Na het volgen van de basisopdrachten uit Informatica Actief gaan we verder met het volgen van een serie online tutorials. Eindopdracht Nadat je genoeg tutorials gevolgd hebt, maak je Lees verder Opdrachten voor Processing