Je bekijkt nu Casus De Tandarts

Casus De Tandarts

Om dit te kunnen modelleren kijk je nog de Complexe ER-Diagrammen en tabellen.

Bij de tandarts werken allerlei personeelsleden, die elk meerdere rollen vervullen zoals assistent, tandarts, orthodontist, receptie en röntgen. Bij elke behandeling zijn er meerdere personeelsleden in verschillende rollen betrokken. Ook kan het zijn dat je een rol niet meer hebt, maar vroeger wel had. Dat heeft ook te maken met de diploma’s die iemand heeft en welke vereist zijn voor een bepaalde rol.

Van de patiënten zijn naast NAW (naam, adres, woonplaats) en de andere gebruikelijke gegevens ook IBAN nummer en de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bekend.

Behandeling van patiënten vindt plaats op een datum/tijdstip en deze wordt ingepland bij een tandarts. Er kan sprake zijn van een kindgebit of een volwassen-gebit. Voor de nummering van tanden en kiezen in dit gebit gebruiken we de internationale standaard. Van elke tand wordt nauwkeurig bijgehouden welke tandarts welke behandeling uitvoert op welke behandelmoment.

Aan elk van deze behandelingen is ook een kostprijs verbonden die ook nog onderhevig is aan een bepaald BTW tarief. De kosten van de behandeling worden vastgelegd in een factuur (factuurnummer, datum) die wordt opgestuurd naar de patiënt.

Dit is een fictief voorbeeld dat met name voor het medische gedeelte niet kan worden vertrouwd.