Database ontwerp en bouw in Access

Hoe bouw je een database in Access ? Hier is een serie filmpjes die het je hopelijk duidelijk kunnen maken.

Werken met formulieren

Het volgende filmpje helpt je om een complex formulier te maken. In eerste instantie maakt de filmer een eenvoudig formulier maar daarna maakt hij eerst een (select) query om daarmee een samengesteld formulier te maken, met een hoofdformulier en een subformulier.

Rapport maken