Een new sketch

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Code

Als je op openprocessing een “new sketch” begint, krijg je al een stuk code kado. Ik kreeg dit. Wat doet het, hoe werkt het?

Je krijgt setup() en draw(). De clou is: setup() doet ie 1x aan het begin. Setup weet je. draw() gaat de hele tijd door. En, snel man.

 • Verdere trucs die je hier ziet zijn:
 • background -> zet de achtergrond op zwart. Je moet nog leren hoe kleurcodes werktripping-circleen he.
 • colorMode -> nu gelijk de moeilijkste kleurmode HSB.
 • counter -> een variabele die wordt “gedeclareerd” en op nul wordt gezet.
 • counter++ -> hetzelfde als counter = counter + 1. Er gaat er 1 bij. Afkorting!
 • noStroke -> zo zet je de buitenlijnen uit.
 • fill -> zet de vul-kleur, maar de rode kleur is randomized.
 • if (mousePressed == true) -> als jij op de muis klikt.
 • ellipse – kende je al.

int counter;

void setup() { //setup function called initially, only once
 size(250, 250);
 background(255); //set background white
 colorMode(HSB);  //set colors to Hue, Saturation, Brightness mode
 counter = 0;
}

void draw() { //draw function loops 
 counter++;
 noStroke();
 fill(random(255),100,255,50);
 
 if(mousePressed == true) { //add some interaction
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
 }
 else {
  ellipse(width/2, height/2, 80*sin(counter), 80*sin(counter));
 }
}