Python 101

programmeren-met-python-jason-r-briggs-iVoor de derde klassers die IoT volgen! Je hebt 5 lessen de tijd voor de opdrachten en dan in les 6 de toets.

We gebruiken het boek Programmeren met Python van Jason R Briggs.

Je moet t/m hoofdstuk 7 1/2 hebben doorgenomen (wel eigen functies maar niet modules) en H5 (turtle) kun je overslaan.

De toets is open boek & open internet. Alleen chatten e.d. niet toegestaan. Opzoeken: veel succes. Maar je kan niet alles opzoeken, in 40 minuten tijd.

  1. Doe Oefeningen met Strings in Python
  2. Doe Oefenen met lijsten en For-Loops
  3. In les 3 maak je Vragen stellen met if-then-else en ook de serie While-loops.
  4. Een python programma opbouwen uit functies

Eind-oefenopdrachten

Dit is een serie oefen opdrachten die je moet kunnen maken om te slagen voor de toets Python 101. Zorg ervoor, als je programma loopt, dat ie laat zien dat ie werkt. Ofwel, gebruik print.

1.Een lijst met nummers

Maak een lijst nummers[] en vul deze met alle getallen tussen 10 en 90.

2. Een filter voor de lijst met nummers

Maak een functie laagfilter(). Deze functie heeft als invoer een lijst en als uitvoer alle getallen uit de lijst die kleiner dan 25 zijn.

3. Wachtwoord generator

Maak een lijst met tekens die voorkomen op het toetsenbord, die je wilt gebruiken om wachtwoorden te genereren. Schrijf een functie die 1 integer heeft als input (hoeveel tekens) en een uitvoer geeft met een random wachtwoord, tekens gekozen uit je lijst tekens, met de lengte van het input getal.

4. Raad het getal

Maak een programma die een random nummer onder de 100 genereert. Laat de users raden via input() wat het getal is. Als het fout is, zeg dan “het is hoger” of “het is lager”. Ze moeten binnenĀ  7 beurten het getal raden of het is mislukt.

Antwoorden

Het kan vaak op vele manieren. Ik heb er maar 1 van gedaan. Die van jou kan ook goed zijn als ie anders is. Download de antwoorden: python-101.zip