De puntentelling

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Lessen VMBO

Maak een puntentelling op deze code.

Maak je variabelen

Je hebt 2 variabelen nodig voor de telling: pointsL en pointsR. Allebei type int. Maak ze helemaal bovenaan in de code.

In de setup zet je ze allebei op 0.

Tel de punten

Maak een void puntentellen()  en roep die aan, ergens in draw. De void zelf maak je ergens onderaan de code. Welke speler heeft er een punt bij?

Breng in beeld

Helemaal bovenaan:

PFont Arial;

In de setup:

Arial=createFont(“Arial”,32);
textFont(Arial);

En dan om in beeld te brengen

text(pointsL, 80, 30);
text(pointsR,width-80,30);