Je bekijkt nu Datatypes van de velden in je database

Datatypes van de velden in je database

In je tabeldiagram en bij de realisatie moet je voor elk veld kiezen voor het juiste datatype. We maken een vereenvoudiging want het maakt ons nu niet uit of je een bigint of tinyint gebruikt, als je maar voor int kiest als dat nodig is.

Getallen Int
Tinyint
Datum en Tijddate
datetime
time
year
Stringschar(grootte)
varchar
text
Boolean Gebruik tinyint(1) in adminer om aan te maken. Gebruik true en false als values. Uitleg.true/ false
primary Keyint not null default 0 auto_increment
foreign keyint not null