USB’s en DVD’s op Apple

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Lessen VMBO

Een ISO branden van een DVD

 • Open Terminal
 • Plaats de USB drive
 • sudo diskutil umountDisk /dev/disk1
 • dd if=/dev/disk1 of=jenaam.iso bs=2048

Het diskutil commando geef je om de USB drive te unmounten, zodat deze beschikbaar komt voor dd. Als je in plaats daarvan eject gebruikt (in de finder) dan kun je dd niet meer gebruiken.

Andersom

Brand een ISO (bijv van een linux distro) op USB Wordt eerst maar eens root

 • sudo su –
 • mount
MacBook-Pro-van-Barry:Downloads root# mount
/dev/disk0s2 on / (hfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) 
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
/dev/disk1s1 on /Volumes/BSIX (msdos, local, nodev, nosuid, noowners)

Die laatste is onze target drive.

 • diskutil umountDisk /dev/disk1
 • dd if=alpine-xen-2.7.3-x86_64.iso of=/dev/disk1 bs=2014

Zo dan.

Een ISO maken van een DVD

Type

mount

het antwoord is iets als

/dev/disk0s2 on / (hfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
/dev/disk2s2 on /Volumes/CS5_5 Mstr <-- de DVD
/dev/disk1 on /Volumes/RNC_APPLE1 (hfs, local, nodev, nosuid, journaled, noowners) <-- de USB drive

de te unmounten drive is dan /dev/disk2

diskutil umountDisk /dev/disk2 

Nu de ISO schrijven

dd if=/dev/disk2 of=adobecs5.5-dvd2v2.iso bs=2014 

Een dvd branden van ISO

Veel iso’s zijn beveiligd tegen kopieren. Of het lijkt zo. Dus, dan zo.

 • start terminal
 • Waar staat je bestand. Op een externe drive. Dus
 • ls /Volumes

Nu zie je hoe de schijf heet. RNC_DOC1 bijvoorbeeld.

 • cd /Volumes/RNC_DOC1
 • hdiutil burn schijf.iso